Kunne homelander ha reddet planeten? (2024)

Hvor mye vekt kan Homelander løfte?

Forutsatt at Mother's Milk betyr en fullastet lastebil, så kunne Homelander omtrent løftet960.000 pundeller 480 amerikanske tonn.

Kan Homelander overleve en flyulykke?

Homelander klarte ikke å redde et fly i The Boys sesong 1, men Superman kunne klare bragden med letthet, takket være en nøkkelforskjell i kreftene deres. Superman kunne lett ha lykkes der Homelander mislyktes i The Boys sesong 1 ved å hindre et kapret fly fra å krasje i havet.

Hvorfor ødela Homelander flyet i Herogasm?

Homelander ødelegger et fly

Etter å ha hatt sex med Soldier Boy, sa Homelander til seg selv at han kunne gjøre hva han ville. Rett etter å ha sagt det, beviste han at han kunne. En naken Homelander fløy opp i luften og brente et fly fullt av mennesker med laserøyne.

Hvor usårbar er Homelander?

Nesten usårbarhet: Homelander ernesten immun mot alle former for fysisk skadeog dermed den mest motstandsdyktige av de syv, og muligens av alle suppes.

Hvem er fysisk sterkere Soldat Boy eller Homelander?

Selv omSoldatguttikke kunne ta ned Homelander ved hjelp av Hughie og Butcher (Karl Urban) ved å bruke midlertidige doser av forbindelse V, var det helt klart at han fortsatt er det nærmeste noen har vært den individuelle styrken til Homelander.

Er Soldier Boy tøffere enn Homelander?

Overmenneskelig styrke: Soldier Boy erikke like sterk som Homelander, Stormfront eller andre suppes. Imidlertid er han fortsatt relativt sterk, lik en supersoldat.

Kunne Homelander overleve en atomvåpen?

På spørsmål om Homelanders svakhet, hevder Madelyn Stillwell at han ikke har en, og sier: "Det er ikke et våpen på jorden som de ikke har kastet på ham. De har alle mislyktes,” antyder dethan kunne også overleve atomeksplosjoner.

Er det noe som kan skade Homelander?

Overmenneskelig holdbarhet: Homelander ersvært motstandsdyktig mot fysisk skadeog den mest motstandsdyktige av de syv. Han er ikke bare helt skuddsikker, men også uberørt av eksplosjoner. Vought måtte holde hydrogenbomber festet til ham, siden det var det eneste de hadde som muligens kunne drepe ham.

Er det noen så mektig som Homelander?

Den store finalen i tegneserien The Boys bekrefter detdet er bare én helt som faktisk er sterkere enn Homelander, og det er hans (enda mer) onde klon, Black Noir. Laget for å være en oppgradert versjon av Homelander, beviser Black Noir sin overlegenhet i den siste kampen mellom disse to forvirrede kraftsentrene.

Hva er det ondeste Homelander har gjort?

Guttene: 9 verste ting Homelander har gjort
  • 8 Spis Timothy. Hver sesong av The Boys har sett The Deep prøve å forløse seg selv etter hans djevelske handling på Starlight. ...
  • 7 Utflukt Queen Maeve. ...
  • 6 Hopperen. ...
  • 5 Vervet dobbeltgjenger. ...
  • 4 Manipulering av hans sønn. ...
  • 3 drepte en demonstrant. ...
  • 2 Elsket en nazist. ...
  • 1 Flight 37.
13. juli 2022

Hvem er mannen som skremte Homelander?

James Stillwellfornærmet Homelander for sine handlinger. James Stillwell er den overordnede antagonisten til tegneserien The Boys.

Kan Soldier Boy ha drept Homelander?

I teorien burde Soldier Boy være i stand til å drepe Homelander, forutsatt at makten hans påvirker Homelander på samme måte som den påvirket Kimiko. Men det er ingen garanti; Homelander kunne få nys om forsøket og drepe alle før de prøver noe.

Har Homelander en svakhet som kryptonitt?

Som et biprodukt av forbindelse V, stoffet som gir ham og andre Supes deres krefter, har Homelander superstyrke, varmesyn og tåler eksplosjoner uten skader. Han er ganske mye Supermann, mendet er ingen Kryptonite-ekvivalent som kan tjene som hans svakhet.

Hvem er kraftigere Superman eller Homelander?

Til tross for Homelanders overlegenhet i sitt eget univers, i sammenheng med en Homelander vs Superman-kamp,Supermann vinner denne konflikten på galopp.

Hvem er sterkere Omni eller Homelander?

Omni-Man er mye sterkere enn Homelander; den debatten er for lengst avgjort. Og likevel, til tross for at han er den svakere, klarer Homelander å fremstå som en mye mer skremmende skurk.

Kan Starlight slå Homelander?

Blunt Force/Begrenset holdbarhet: Supes som Homelander, Soldier Boy, Black Noir, Queen Maeve og Stormfront har styrke som er større enn hennes ogkan overmanne og til og med drepe henne.

Er Noir redd Soldier Boy?

Derimot,Noirs frykt for Soldier Boy er overraskende større enn hans lojalitet til Homelander. Da Noir rømte fra Vought på grunn av nyheten om at Soldier Boy kom tilbake, var Homelander oppriktig fortvilet over nyhetene da han trodde Noir alltid hadde ryggen.

Hvem er sterkere Hulk eller Homelander?

Homelander kan regjere suverent i sin egen verden, men over i Marvel-universet,Hulken er den sterkeste som finnes.

Hvorfor er Soldier Boys-skjoldet så tungt?

Superhelten Soldier Boy fikk et skjold med et ørneemblem en gang etter andre verdenskrig, hvor han foretrakk å bære en maskinpistol. Skjoldet er veldig tungt, somnormale mennesker kan ikke løfte den, mens han kan bruke den med letthet. I 1984 ble Soldier Boy og Payback stasjonert i Nicaragua.

Hvorfor kunne ikke Soldier Boy slå Homelander?

På overflaten hater Soldier Boy Homelander fordihan tåler ikke at noen andre er sterkere enn ham– men det er også en dypere grunn bak det. Soldier Boys hat mot Homelander i The Boys gjenspeiler noe mye dypere enn grunn super rivalisering - det speiler hans egen underliggende usikkerhet.

Er Soldier Boy udødelig?

Som et resultat fikk han styrke og forbedrede reflekser, samt en helbredende faktor som lar ham fortsette å kjempe selv etter å ha pådratt seg skader som ville ta ned et normalt menneske.Han er imidlertid ikke udødelig eller helt immun mot skade.

Kunne Avengers slå Homelander?

Av alle supene er Homelander den mektigste uten å nøle. Hvis vi sammenligner ham med andre populære superhelter i The Avengers,han kunne overmanne og beseire mange av favorittsuperheltene våre. Hvis Avengers skulle kjempe mot Homelander, ville det ikke bare vært en enkel kamp om hvem som er best.

Hvem dreper til slu*tt Homelander?

Til slu*tt blir Homelander drept av Black Noir, som blir avslørt for å være en klone av den mektige Supe, som har i oppgave å myrde ham hvis han noen gang skulle bestemme seg for å bryte fra Vought-America-selskapets interesser.

Hvem er den tause morderen som dreper Homelander?

Til tross for mye somBlack Noir'srolle som en av hovedantagonistene til tegneserien, var han helt stille til slu*tten av serien, da han avslørte seg som Homelanders klone og innrømmer å ha orkestrert hendelsene som førte til Homelanders fall og til slu*tt død.

Kan Maeve ha drept Homelander?

Maeve er vist å være sterk nok til å gi Homelander en neseblod etter å ha slått ham direkte i ansiktet og ta ham videre i enkeltkamp, selv om Homelander fokuserte på Soldier Boy på den tiden. Styrken hennes tillot henne også å sette en liten metallstang inn i Homelanders øre, noe som fikk den til å blø og påvirke hørselen hans.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 15/03/2024

Views: 6209

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.